Lietošanas noteikumi

TERMINI

Noteikumi – noteikumi, to grozījumi, papildinājumi, kuri ir publicēti tīmekļa vietnē www.vetfonds.lv.

Pārdevējs – SIA Universitātes Vetfonds, reģistrācijas numurs 40003275009, juridiskā adrese: Jelgava, Kristapa Helmaņa iela 8, LV- 3004. e-pasts: [email protected], tālrunis ofisā: +371 63021963, tālrunis Interneta aptiekā: +371 20403311.

Pircējs – rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona (vai kuras vārdā rīkojas tās pilnvarots pārstāvis), kura  tīmekļa vietnē ar vai bez reģistrācijas veic Pasūtījumu un samaksu par pasūtītajām Precēm. Juridisko personu tiesībām iegādāties bezrecepšu zāles pastāv Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi.

Tīmekļa vietne – tīmekļa vietne, kura ir atrodama pēc adreses: www.vetfonds.lv, kurā Pircējam tiek nodrošināta iespēja veikt Preču pasūtījumus un maksājumus par pasūtītajām Precēm tiešsaistes režīmā, kā arī izvēlēties citus maksājumu veidus, sev vēlamo Preču saņemšanas veidu.

Interneta aptieka – Pārdevēja struktūrvienība, kuras farmaceitiskās darbības vietas adrese ir Kristapa Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004, licence: VA-026643/2 un tīmekļa vietnes adrese:  www.vetfonds.lv/ interneta-aptieka/ , tālrunis Interneta aptiekā: +371 20403311,  e-pasts: [email protected] Pamatojoties uz tās speciālajā atļaujā (licencē) vispārēja tipa aptiekas atvēršanai (darbībai) reģistrēto speciālās darbības veidu – „bezrecepšu zāļu izplatīšana, izmantojot tīmekļa vietni”, struktūrvienība īsteno Interneta aptiekas darbību”.

Aptieka – Pārdevēja aptieka, kurā Pircējs var uz vietas saņemt Pasūtījumā norādītās preces, ja tas ir izvēlējies šādu Preču saņemšanas veidu.

Preces – jebkuras redzamā veidā Interneta aptiekas tīmekļa vietnē izvietotas preces, kuras Pircējam ir iespējams pasūtīt un iegādāties.

Bezrecepšu zāles – preces, kuras ir Latvijas Republikas veterināro zāļu reģistrā reģistrētas bezrecepšu zāles, un kuras Pircējs Interneta aptiekas tīmekļa vietnē var iegādāties bez veterinārārsta izrakstītas receptes. Pirms zāļu lietošanas pircējam ir jāievēro sekojošais: „Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms uzsākt zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma! 

Recepšu zāles – preces, kuras ir Latvijas Republikas veterināro zāļu reģistrā reģistrētas recepšu veterinārās zāles, un kuras nevar iegādāties ar tīmekļa vietnes starpniecību. Šos produktus SIA Universitātes Vetfondā var pasūtīt tikai PVD uzraudzībai pakļauto uzņemumu reģistrā esošie klienti un sertificēti veterinārie speciālisti.

Preces cena – cena, kāda Pasūtījuma noformēšanas brīdī ir norādīta pie katras preces vizuālā attēlojuma un preces apraksta, un par kādu Pircējs ir tiesīgs iegādāties konkrētās preces. Preces cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi vai maksa par Pircēja izdevumiem, kas tam rodas, pašam veicot preču atgriešanu.

Pasūtījums – Interneta aptiekas tīmekļa vietnē www.vetfonds.lv Pircēja tiešsaistē veikts pasūtījums, kurā Pircējs norāda: Preces, kuras tas ir izvēlējies iegādāties, Pasūtījuma samaksas veidu, Preču piegādes veidu un Preču saņemšanas vietu. Pasūtījums ir pilnīgi izpildīts tad, kad Pircējs ir saņēmis Preces un veicis samaksu pilnā apmērā par Pasūtījumā norādītajām Precēm un izvēlēto Preču piegādes veidu, izmantojot kādu no Pārdevēja piedāvātajiem samaksas veidiem.

Iepirkumu grozs – virtuāls preču grozs, kurā Pircējs var brīvi iekļaut izvēlētās Preces vai arī dzēst tās. Preču dzēšana no Iepirkumu groza ir iespējama tikai līdz brīdim, kad Pircējs uzsāk veikt maksājumu par Iepirkumu grozā iekļautajām Precēm.

Reģistrēts lietotājs – Pircējs, kurš ir izvēlējies veikt reģistrāciju Tīmekļa vietnē un dot piekrišanu personas datu apstrādei, sniedzot par sevi ziņas standartizētas anketas veidā, lai nodrošinātu Pircēja identifikāciju Interneta aptiekā, papildu funkcionalitāti Tīmekļa vietnē, kura nav pieejama nereģistrētiem lietotājiem un citas priekšrocības, turpinot lietot Tīmekļa vietni. 

Distances līgums – saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem starp Pircēju un Pārdevēju attālināti Tīmekļa vietnes tiešsaistes režīmā noslēgts līgums, ar kuru Pircējs ir izteicis skaidru un nepārprotamu vēlēšanos iegādāties Pasūtījumā norādītās Preces, bet Pārdevējs apņemas Pircējam piegādāt Pasūtījumā norādītās Preces.

Atteikuma tiesības – Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā definēta kā „patērētājs”) tiesības noteiktā termiņā (14 dienu laikā no Preces piegādes dienas), atkāpties no distances līguma (no distances līguma veidā pasūtītās preces vai pakalpojuma).

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šie Noteikumi paredz vispārējos Interneta aptiekas www.vetfonds/interneta-aptieka darbības noteikumus. 

1.2. Noteikumi piemērojami, ja Pircējs izvēlas un iegādājas Interneta aptiekā piedāvātās preces un pakalpojumus vai jebkādā citā veidā izmanto Interneta aptiekas sniegtos pakalpojumus. 

1.3. Šie Noteikumi nosaka Preču pirkšanu Interneta aptiekā un nosaka tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju, kuras tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

1.4. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt šos Noteikumus. Ar Noteikumu grozījumiem un papildinājumiem ir iespējams iepazīties Tīmekļa vietnē. Noteikumu grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā dienā, kad tie ir publicēti Tīmekļa vietnē, izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi.

1.5. Ja Pasūtījums ir nosūtīts pirms Noteikumu izmaiņu spēkā stāšanās, Pircējam tiek piemērotas tās tiesiskās attiecības, kas bijušas spēkā brīdī, kad Pircējs izdarīja Pasūtījumu, izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi.

1.6. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Preču cenas (atbilstoši likumdošanā noteiktajam), izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi. Brīdī, kad Pircējs veic Pasūtījumu, Pircējs var paļauties uz Tīmekļa vietnē norādītajām Preču cenām, tomēr, ja starplaikā starp Pasūtījuma noformēšanu un apmaksas veikšanu Preču cenas ir mainījušās, Pircējam būs saistošas tādas Preču cenas, kādas sistēma uzrādīs Pasūtījumā.

1.7. Pircējs Preces var pasūtīt gan kā Reģistrēts lietotājs, gan bez reģistrēšanās.

1.8. Ja Pircējs vēlas kļūt par Reģistrētu lietotāju, jāizvēlas sākumlapā poga „Ienākt” un Pircējam jāaizpilda pieprasītā obligātā Jauna lietotāja informācija, un pēc brīvas izvēles – brīvprātīgi aizpildāmā informācija.

2. PREČU KATALOGS, PREČU CENAS

2.1. Tīmekļa vietnē izvietoto Preču attēliem ir ilustratīva un informatīva nozīme. Preču vai Preču iepakojuma fotogrāfija var atšķirties no reālā Preču vai Preču iepakojuma lieluma, izskata.

2.2. Tīmekļa vietnē izplatāmās Bezrecepšu zāles ir reģistrētas Latvijas Republikas veterināro zāļu reģistrā (pārbaudīt informāciju par bezrecepšu veterinārajām zālēm var šeit).

2.3. Pārdevējs pārdod Preces, kuras ir noformētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par preču iepakojumu un marķējumu. Bezrecepšu zāles ir noformētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par zāļu lietošanu un marķēšanu un Bezrecepšu zālēm ir pievienota informācija par zāļu pareizu un drošu lietošanu.

* Sortimentā atrodamās Recepšu veterinārās zāles – nevar iegādāties ar tīmekļa vietnes starpniecību. Šos produktus SIA Universitātes Vetfondā var pasūtīt tikai tikai PVD uzraudzībai pakļauto uzņemumu reģistrā esošie klienti un sertificēti veterinārie speciālisti.

2.4. Mājas lapā var uzrādīties preces, kas kādā brīdī nav pieejamas Pārdevēja noliktavā. Pārdevējs patur tiesības atcelt tādus pasūtījumus, kuru izpildei nepieciešamās preces nav pieejamas noliktavā.

2.5. Preces tiek pārdotas par cenām, kādas ir norādītas pie katras no Precēm.

2.5.1. Cenas interneta aptiekā www.vetfonds.lv var atšķirties no Universitātes Vetfonds Veterinārās aptiekas cenām.

2.6. Visas Preču cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), atkarībā no PVN likmes katrai no Preču grupām.

2.7. Preču cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi. Piegādes maksa tiek piemērota papildus Preču cenai, un Preču piegādes maksa ir atkarīga no Pircēja izvēlētā piegādes veida. Piegādes cenas un piegādes iespējas ir aplūkojamas Noteikumu 4.sadaļā.

2.8. Preču un piegādes cenas ir spēkā Preces pasūtīšanas brīdī. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Interneta veikalā norādītās cenas pēc saviem ieskatiem. Gadījumos, kad Pircējs preci ievietojis “Iepirkumu grozā”, bet vēl nav pabeidzis Pasūtījumu veicot pirkuma apmaksu, grozā ielikto preču cenas nav garantētas un var mainīties.

2.9. Pārdevējs patur tiesības labot kļūdas preču cenās un aprakstos, kā arī atcelt/nepieņemt pasūtījumus, kas ietver kļūdainos produktus. Šādi labojumi var tikt veikti arī pēc tam, kad pasūtījums jau ir elektroniski apstiprināts/apmaksāts. Šādos gadījumos Pārdevējs informē Pircēju par radušos situāciju, sazinoties pa pasūtījumā norādītajiem saziņas kanāliem.

3. IEPIRKUMU GROZS

3.1. Iepirkumu grozs tiek veidots tad, kad Pircējs veic Preču atlasi un nospiež pogu „Ielikt grozā”. Pievienojot preces Iepirkumu grozam, Preces vēl netiek iegādātas. Iepirkumu groza saturu Pircējs varat mainīt jebkurā laikā: pievienot jaunas Preces vai izņemt Preces, kuras nevēlas pirkt. 

3.2. Veicot Pasūtījumu, ir jāievada pareizi un precīzi dati. Ievadītie dati ir jāpārbauda, uzmanīgi jāizlasa visa informācija un Pircējam jāpārliecinās, ka tas ir sniedzis pareizu un precīzu informāciju. Pircēja ievadītās informācijas precizitāte ir svarīga, jo no tās ir atkarīga Pasūtījuma izpilde un Preču piegāde.

3.3. Gadījumos, kad vairāki Pircēji vienlaicīgi ievietojuši Iepirkumu grozā vienu un to pašu preci, kuras pieejamais vienību skaits ir mazāks par Pircēju skaitu, veikt pasūtījumu būs iespējams tiem Pircējiem, kuri pirmie būs sākuši veikt un pabeiguši Pasūtījumu. Ja Iepirkumu grozā ievietotā prece kļūst izpārdota, tad vietnes automatizētā sistēma neatļaus pabeigt Pasūtījumu ar šo preci un vizuāli brīdinās Pircēju, ka konkrētā prece vairs nav pieejama.

3.4.  Gadījumos, kad Pircējs preci ievietojis Iepirkumu grozā, bet vēl nav pabeidzis Pasūtījumu veicot pirkuma apmaksu, grozā ielikto preču cenas un pieejamība nav garantēta.

3.5 Grozam pievienotās preces netiek rezervētas, kamēr pasūtījums nav pabeigts un nosūtīts apstrādei pārdevējam.

4. PREČU PIEGĀDES VEIDI UN MAKSA PAR PIEGĀDI

4.1. Noformējot pasūtījumu, Pircējs var izvēlēties vienu no šādiem Preču saņemšanas veidiem:

 • Preču piegāde uz Aptieku (Kristapa Helmaņa ielā 8, Jelgavā). Bezmaksas piegāde.
 • Preču piegāde uz Pircēja norādītu adresi ar Venipak kurjerdienesta starpniecību.
  Maksa par piegādi 4,99 EUR*
 • Preču piegāde uz Omniva paku automātiem.
  Maksa par piegādi 2,99 EUR** (Lietuvā un Igaunijā – 5,90 EUR)
 • Kurjerdienesta piegāde (bez svara un izmēru ierobežojuma): pēc aprēķina.

* Ja pirkuma summa ir virs 60 EUR, tad piegāde ar Venipak kurjeru Latvijā ir bezmaksas!
** Ja pirkuma summa ir virs 30 EUR, tad piegāde uz Omniva pakomātiem Latvijā ir bezmaksas!

[!] Lielām un smagām precēm Universitātes Vetfonds patur tiesības piemērot papildus sūtīšanas maksu.

4.2. Preču piegāde notiek tikai pēc pilnīgas samaksas veikšanas par Precēm un to piegādi.

4.3. Ja Pircējs būs izvēlējies tādu Preces piegādes veidu, kas nav standarta vislētākais piegādes veids  (t.i. saņemt Preces uz vietas Aptiekā), tad Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējam netiks atgriezta maksa, kas Pārdevējam radusies saistībā ar Preču piegādi, izmantojot piegādes veidu, kas nav Pārdevēja vislētākais standarta piegādes veids.

4.4. Bezrecepšu zāles tiek izplatītas un piegādātas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

5. APMAKSAS NOTEIKUMI

5.1. Pēc piegādes veida izvēles Pircējam ir iespēja izvēlēties sev vēlamo maksāšanas veidu.

5.2. Pircējam ir iespējams norēķināties, izmantojot norēķinu veidus:

 •  Ar bankas pārskaitījumu pēc priekšapmaksas rēķina saņemšanas e-pastā;
 •  Izmantojot kādu no piedāvātajām Internetbanku sistēmām (AS „Swedbank”, AS „SEB banka”, Luminor, AS „Citadele banka”), veikt apmaksu tiešsaistē, Interneta aptiekas Tīmekļa vietnē;
 •  Ar VISA/MasterCard norēķinu kartēm veikt apmaksu tiešsaistē, Interneta aptiekas Tīmekļa vietnē.

5.3. Pēc maksājuma metodes izvēles Pircējam jānospiež poga Apstiprināt”.

5.4. Izvēloties maksājuma veidu: “Maksāt ar bankas pārskaitījumu pēc rēķina saņemšana” – priekšapmaksa jāveic 3 dienu laikā, ja šajā laikā apmaksa netiek saņemta, pasūtījums tiek anulēts un preču rezervācija tiek atcelta.

5.5. Pēcapmaksas rēķinu sistēma pieejama – Tīmekļa vietnē reģistrētiem veterināro pakalpojumu sniedzējiem un zooveikaliem, kas ar Pārdevēju pēc reģistrācijas noslēguši preču pārdošanas līgumu.

6. PASŪTĪJUMU IZPILDE

6.1. Pasūtījuma piegādes un izpildes laiks ir atkarīgs no izvēlētā Preču saņemšanas veida un laika, kad Pasūtījums ir veikts.

6.1.1. Pasūtījumu apstrāde notiek darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00.

6.1.2. Ārpus darba laika saņemtie pasūtījumi tiek apstrādāti nākamajā darba dienā.

6.2. Pasūtījums ir uzskatāms par pieņemtu, kad Pircējs ir veicis apmaksu par Precēm un saņēmis paziņojumu: „Jūsu pasūtījums tiek apstrādāts”. Šāds paziņojums norāda, ka Pasūtījumā norādītās Preces ir nodotas komplektēšanai un tiks sagatavotas piegādei. 

6.3.  Ja Pircējs Pasūtījumā norādījis, ka vēlas, lai Preces tiktu piegādātas ar kurjeru, Preces tiks piegādātas uz Pasūtījumā norādīto adresi. Pircējs nevar mainīt Preču piegādes vietas adresi pēc tam, kad Pasūtījums ir apstiprināts.

6.4. Pirms Preču piegādes Pircēja izvēlētajā vietā, ar Pircēju iepriekš sazināsies kurjers, lai precizētu Preces piegādes vietu vai precīzu atrašanās vietu un norādīs Pircējam laiku, kad kurjers ieradīsies.

6.5.  Ja Pircējs kā Preču saņemšanas vietu ir norādījis Omniva paku automātu, tad Pircējs pēc īsziņas saņemšanas var doties uz saņemšanas vietu. 

6.6.  Ja Pircējs ir izvēlējies Pārdevēja standarta vislētāko piegādes veidu – bezmaksas piegādi, t.i. saņemt Preces uz vietas Aptiekā, Pircējs var doties uz Aptieku un saņemt pasūtītās Preces Aptiekas darba laika ietvaros pēc tam, kad Pircējs būs saņēmis informāciju par piegādātu pasūtījumu. 

6.7. Pircējs apzinās, ka kurjers nevar ilgstoši gaidīt un, ja Pircējs nav sastopams adresē, kādu tas norādījis Pasūtījumā vai, ja Pircējs nav sastopams laikā, par kādu ir bijusi vienošanās, tādā gadījumā Pārdevējs neuzņemas atbildību par Preču nesaņemšanu vai saņemšanas aizkavēšanos. Ja Pircējs nav vispār uz vietas adresē vai vietā, kuru tas norādījis Pasūtījumā vai nav sastopams norādītajā laikā, tad Preču nepiegādāšanas gadījumā Pircējam netiek atgriezta samaksātā nauda par Precēm un par Preču piegādi.

6.8. Pārdevējs neuzņemas atbildību par kurjeru pakalpojumu vai citu ar piegādi saistīto pakalpojumu sniedzēju aizkavēšanos, piegādes kavējumiem, neatkarīgi no apstākļiem, kuru dēļ piegādes aizkavējums radies.

6.8.1. Pārdevējs neuzņemas atbildību par Pircēja iegādāto šķidro vai citu preču ar augstu mitruma pakāpi, nosūtīšanu ar pakomātiem neatbilstošos laika apstākļos.

7. PREČU SAŅEMŠANA

7.1. Ņemot vērā, ka pasūtītās Preces Pircējam tiek iepakotas kartona kastē vai kādā citā aizsargājošā ārējā iepakojumā, pie Preču saņemšanas Pircējs apstiprina Preču saņemšanas faktu. Iepakojuma iekšpusē Pircējs var atrast Preču pavadzīmi – rēķinu, kurā būs uzrādītas visas pasūtītās Preces, ar to nosaukumiem, katras Preces cena un kopējā summa par Precēm un piegādi (ja ir maksas piegāde).

7.2. Pamatojoties uz šiem Noteikumiem un Noteikumu 18.sadaļā minēto Distances līgumu, kas tiek noslēgts Pasūtījuma veikšanas brīdī starp Pircēju un Pārdevēju, kā arī, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajām iespējām attiecībā uz elektronisko dokumentu sagatavošanu, Preču pavadzīme netiks parakstīta fiziski ar pašrocīgu parakstu. Pamatojums iepriekš minētajam ir: 1) Preču pavadzīme būs sagatavota elektroniski un datu apmaiņa starp Pārdevēju un Pircēju notiks elektroniskā veidā, proti – Pircējs pasūtījumu veic, iesniedzot Tīmekļa vietnē savus pirkuma datus un/ vai autorizējoties Interneta aptiekas Tīmekļa vietnē, 2) Pircējs apstiprina savu piekrišanu šiem Noteikumiem un ar to nepārprotami piekrīt faktam, ka Preču pavadzīme tiek sagatavota elektroniski bez paraksta:

 • ja Preces piegādā kurjers, var būt nepieciešams Pircēja paraksts kurjera dokumentos,
 • izņemot Preces no Omniva paku automāta, Pircēja paraksts ir elektroniski dati, kas tiek ģenerēti brīdī, kad Pircējs ievada speciālo PIN kodu, kuru pirms tam Pircējs ir saņēmis ar īsziņas palīdzību savā mobilajā tālrunī, un pēc kura ievadīšanas tiek atvērtas paku automāta durvis. Iepriekš minētie elektroniskie dati ir pielīdzināmi Pircēja pašrocīgam parakstam ar roku,
 • saņemot Preces Aptiekā, Pircējs paraksta sagatavoto Preču pavadzīmi.

7.3. Pircēji, kas ir Nereģistrētie lietotāji, pasūtītās Preces Aptiekā var saņemt, nosaucot unikālo Pasūtījuma numuru. Pircēji, kas ir Reģistrētie lietotāji, Pasūtītās Preces var saņemt, nosaucot unikālo Pasūtījuma numuru vai Pircēja vārdu un uzvārdu.

7.4. Pasūtītās Preces Aptiekā var saņemt Pircējs pats personīgi vai tā pilnvarotā persona. Pircēja pilnvarotā persona ir tā, kas zina unikālo Pasūtījuma numuru.

8. PREČU KVALITĀTE UN ATBILDĪBA PAR PREČU UZGLABĀŠANU

8.1. Preču (t.sk. Bezrecepšu zāļu) derīguma termiņš un ražotājs ir norādīts uz Preču iepakojuma.

8.2. Atverot Preču iepakojumu, Pircējam ir pienākums pārbaudīt, vai ir piegādātas tās Preces, kuras bija norādītas Pasūtījumā un vai ir piegādāts pasūtītais Preču veids un skaits, vai Preces nav ar defektiem vai citiem bojājumiem. Tāpat Pircējam ir jāpārbauda Preču iepakojuma izskats, vai nav Preču iepakojuma bojājumi.

8.3. Pēc Preču saņemšanas Pircējs ir atbildīgs par Preču kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā. Lai izmantotu Atteikuma tiesības, Precēm ir jābūt nelietotām, nebojātām un savā sākotnējā izskatā (ar nenoņemtām un nebojātām etiķetēm, nenoplēstām aizsardzības plēvēm utt.). Pircējs ir atbildīgs par Preču vērtības samazināšanos, ja Preces izmantojis nolūkam, kādam tās nav paredzētas.

8.4. Pircējam ir pienākums pirms Preču lietošanas uzmanīgi izlasīt uz Preces marķējuma vai Preces iepakojuma izvietoto informāciju, kā arī iepazīties ar Preces lietošanas instrukciju. Ja Pircējs nebūs ievērojis Preces lietošanas instrukciju vai uz marķējuma norādītos Preču uzglabāšanas noteikumus, Pircējs zaudē Atteikuma tiesības, zaudē tiesības pieteikt Patērētāja prasījumu vai izmantot Preču ražotāja garantiju.

9. PREČU GARANTIJA

9.1. Garantija ir ražotāja apsolījums bezmaksas atmaksāt patērētājam par preci samaksāto naudas summu, apmainīt Preci pret atbilstošu preci, vai bez atlīdzības novērst Preces neatbilstību vai veikt citas darbības, ja Prece  neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam.

9.2. Garantija ir norādīta rakstiski uz Preces marķējuma, un tajā ir norādīti nosacījumi prasījuma pieteikšanai attiecībā uz garantiju, garantijas termiņš – laika posms, uz kuru tiek attiecināta garantija, kā arī garantijas devēja nosaukums (firma) vai vārds, uzvārds un adrese. Garantijā norāda, ka patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un ka garantija šīs tiesības neietekmē.

9.3. Garantijas tiesību izmantošana ir iespējama, ja Pircējam ir saglabājies pirkumu apliecinošs dokuments, kas kopā ar iegādāto Preci ir iesniedzams Pārdevējam.

10. ATTEIKUMA TIESĪBAS

10.1. Atteikuma tiesības ir Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir „patērētājs”) tiesības 14 dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādīta trešā persona ir saņēmusi Preces, atteikties no Precēm saskaņā ar Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.

10.2. Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja Pircējs:

 • ir iegādājies Preces, kas ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
 • ir iegādājies bezrecepšu zāles, higiēnas preces, medicīnas preces, kurām nepieciešami noteikti uzglabāšanas apstākļi, par kuru ievērošanu, kamēr tās atrodas pie Pircēja, Pārdevējs nevarēs pārliecināties, jo šādu Preču uzglabāšana ir jānodrošina atbilstoši šo Preču ražotāju dotajiem norādījumiem (atbilstošs gaisa mitruma līmenis, aizsardzība pret tiešu gaismas un saules staru iedarbību, ķīmisko un asi kodīgo vielu un specifisku smaku klātbūtnes neesamība, atbilstošas temperatūras nodrošināšana, un citi specifiski ražotāja dotie uzglabāšanas ierobežojumi);
 • ir atvēris Preces iepakojumu vai, ja iepakojums vai Preces ir bojātas.

10.3. Par Atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs paziņo Pārdevējam, aizpildot atteikuma veidlapu, kas iegūstama internetā pēc šādas adreses: http://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-distances-ligumu. Aizpildīto veidlapu Pircējs nosūta Pārdevējam uz e-pasta adresi [email protected]. Pēc aizpildītās atteikuma veidlapas saņemšanas Pārdevējs paziņo Pircējam, ka tas atteikumu ir saņēmis, kā arī informē par pieņemto lēmumu vai lēmuma pieņemšanas laiku. 

10.4. Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas (nodošanas) Pārdevējam, atdot Pārdevējam Preces, nododot tās Aptiekā vai nosūtot pa pastu, izmantojot pasta pakalpojumus vai kādā citā Pircējam ērtā veidā nosūtīšanas veidā.
Pircējam pašam ir jāsedz ar Preču atpakaļ atdošanu un nosūtīšanu saistītās izmaksas. 

10.5. Prece jāatgriež:

 • tās oriģināliepakojumā (iesakām saņemot preci, uzmanīgi atvērt iepakojumu, kurā tā atrodas);
 • pilnā komplektācijā;
 • kopā ar preču pavaddokumentiem (iegādes dokumenti).

Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja nav ievēroti preču atgriešanas noteikumi.

10.6. Pārdevējs atmaksā Pircējam no Pircēja saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Pircējs izvēlējies piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādāšanas veids) 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis no Pircēja aizpildītu Atteikuma veidlapu (lēmums atteikties no līguma) un kad Pārdevējs ir saņēmis atpakaļ Preces, no kurām Pircējs atsakās. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, t.i. ar pārskaitījumu uz Pircēja bankas norēķina kontu.

10.7. Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces, no kurām Pircējs vēlas atteikties, kā arī neveikt atmaksu, ja iestājas kāds no 11.2.punktā norādītajiem gadījumiem.

11. PATĒRĒTĀJA PRASĪJUMS PAR LĪGUMAM NEATBILSTOŠU PRECI

11.1. Pircējs, kas ir patērētājs saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par Preces neatbilstību līgumam noteikumiem divu gadu laikā no Preces iegādes dienas. Šāda prasījuma pieteikums ir iesniedzams Pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad Pircējs ir atklājis Preces neatbilstību līguma noteikumiem. Par Preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad Pārdevējs ir nodevis un Pircējs ir pieņēmis attiecīgo Preci.

11.2. Sīkāk par patērētāja tiesībām gadījumos, kad viņam ir pārdota līguma noteikumiem neatbilstoša prece, lasāms Patērētāju tiesību aizsardzības likuma VII nodaļā ,,Patērētāja prasījumi” šeit. 

11.3. Ja Pārdevējs atzīst Pircēja pretenziju par pamatotu, Pārdevējs veic nepareizo vai bojāto Preču apmaiņu, savstarpēji vienojoties ar Pircēju par Preču apmaiņas kārtību.

12. SŪDZĪBU, PRIEKŠLIKUMU UN IEROSINĀJUMU IZSKATĪŠANA

12.1. Ikviens Pircējs var izteikt Interneta aptiekai ieteikumus, priekšlikumus par Interneta aptiekas darbu, vai izteikt sūdzību, nosūtot uz e-pastu [email protected].

13. BEZRECEPŠU ZĀĻU LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI

13.1. Ņemot vērā, ka Preču sortimentā ir Latvijas Republikā reģistrētas Bezrecepšu veterinārās zāles, Pircējam jāievēro īpaša piesardzība un uzmanīgi jāizlasa un jāievēro Bezrecepšu zāļu lietošanas instrukcijas.

* Sortimentā atrodamās Recepšu veterinārās zāles – nevar iegādāties ar tīmekļa vietnes starpniecību. Šos produktus SIA Universitātes Vetfondā var pasūtīt tikai tikai PVD uzraudzībai pakļauto uzņemumu reģistrā esošie klienti un sertificēti veterinārie speciālisti.

13.2. Jebkuru jautājumu gadījumā pirms zāļu lietošanas Pircējam ir uzmanīgi jāizlasa lietošanas instrukcija vai jākontaktējas ar Internta aptiekas atbildīgo veterinārārstu izmantojot vietnē norādītos kontaktus.

14. ATLAIŽU KODI

14.1. Interneta aptiekā tiek lietoti atlaižu kodi. Atlaižu kods ir ciparu un/vai simbolu kombinācija, kas procentuāli samazina pasūtījuma cenu.

14.2. Atlaižu kods var tikt piešķirts kā procentu atlaide pirkumam, noteikta naudas summas atlaide vai bezmaksas piegāde.

14.3. Atlaižu kodi tiek piešķirti interneta aptiekas pastāvīgajiem klientiem vai marketinga pasākumu ietvaros. Pārdevējs ir tiesīgs tās grozīt vienpusējā kārtībā.

14.4. Atlaižu kods var būt vienreizējs vai uz noteiktu termiņu, maksimālais koda darbības laiks ir 6 (seši) mēneši, ja vien nav norādīts savādāk.

14.5. Preces vērtība tiks samazināta uz atlaižu koda pamata.

14.6. Pārdevējs  ir tiesīgs ierobežot konkrētu atlaižu kodu skaitu.

15. PIRCĒJA PERSONAS DATU APSTRĀDE (skatīt šeit: PRIVĀTUMA POLITIKA)
16. JAUNUMU UN PIEDĀVĀJUMU SAŅEMŠANA

16.1. Pircējs, piesakoties jaunumu un piedāvājumu saņemšanai, piekrīt saņemt Pārdevēja sūtītus mārketinga materiālus uz Pircēja norādītajiem saziņas kanāliem.

17. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI UN NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

17.1. Pircējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kurus tas būs nodarījis Pārdevējam, pārkāpjot šos Noteikumus.

17.2. Pārdevējs neuzņemas Preču ražotāja atbildību un neatbild Pircējam par Preču lietošanas ietekmi uz Pircēja veselību, drošību un dzīvību.

17.3. Pārdevējs neatbild Pircējam par zaudējumiem vai kaitējumu, kas Pircējam ir radies sakarā ar Preču savlaicīgu nepiegādāšanu vai piegādes kavējumu vai par to, ja Preču piegāde aizkavējas vai tiek atlikta sliktu vai neparedzētu laika apstākļu dēļ.

18. DISTANCES LĪGUMA NOSLĒGŠANA, DISTANCES LĪGUMA TERMIŅŠ

18.1. Apstiprinot Pasūtījumu, Pircējs ar to skaidri un nepārprotami apliecina, ka tas ir piekritis noslēgt un ir noslēdzis Distances līgumu saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumdošanas noteikumiem, ka tas ir uzņēmies pildīt Distances līguma saistības, kā arī tas norāda, ka Pircējs ir rīcībspējīga fiziska persona, kura apzinās, ka tai ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai apmaksātu pasūtītās Preces.

18.2. Ja Pircējs ir jaunāks par 18 gadiem, tas apstiprina, ka ir informējis savu likumīgo pārstāvi, kurš ir devis piekrišanu Distances līguma noslēgšanai un nepieciešamības gadījumā tā likumīgais pārstāvis uzņemsies noslēgtā Distances līguma saistības.

18.3. Distances līgums tiek noslēgts tajā brīdī, kad Pircējs ir pilnībā pabeidzis maksājumu par pasūtītajām Precēm.

18.4. Distances līguma gadījumā Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējam ir jāsaglabā Preces oriģinālais iepakojums, lai Prece netiktu ārēji mehāniski bojāta un lai tā nesaņemtu ārējo apstākļu nelabvēlīgo iedarbību.

18.5. Distances līgums skaitās noslēgts brīdī, kad Pircējs ir veicis samaksu (maksājumu ir apstiprinājusi Pircēja banka).

18.6. Distances līgums ir spēkā uz laiku, kamēr ir izpildāmas saistības, kas izriet no Distances līguma.

19. STRĪDU RISINĀŠANA

19.1. Visus strīdus, kas radīsies starp Pircēju un Pārdevēju, vai kas radīsies saistībā ar Preču pirkumiem Interneta aptiekā, Puses centīsies risināt savstarpēju sarunu vai sarakstes veidā ar mērķi panākt abpusēji izdevīgu un pieņemamu risinājumu.

19.2. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās LR tiesā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

20. CITI NOTEIKUMI

20.1.  Pārdevējam ir tiesības dzēst Reģistrēto lietotāju vai liegt piekļuvi Reģistrētam vai Nereģistrētam lietotājam, ja Pārdevējs saņem tiesībsargājošo iestāžu attiecīgus norādījumus vai, ja Pircējs ir nodarījis zaudējumus Pārdevējam, ielauzies Tīmekļa vietnē, prettiesiski vai tiesiski piekļuvis pie citu personu datiem, kas uzglabāti Tīmekļa vietā vai sistēmā.

20.2. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, ka arī tiesības atcelt vai atsaukt jebkuras ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem piešķirtās tiesības publicējot attiecīgās izmaiņas www.vetfonds.lv, norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras šajos Noteikumos un nosacījumos veiktās izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas. Pircējs piekrīt, ka, turpinot lietot tīmekļa vietni pēc šādu
izmaiņu veikšanas, ar to apliecina savu piekrišanu visām izmaiņām.

Lietošanas noteikumi ir spēkā no 2023. gada 1.augusta.