Piegādes un atgriešana

PIEGĀDE:

1. Par Preču piegādi paredzēta maksa, kas atkarīga no izvēlētā piegādes veida un saņemšanas vietas. 

2. Piegādes maksa, ja tāda paredzēta, tiek norādīta Preces pasūtīšanas brīdī (pēc piegādes vietas izvēles).

3. Pircējam ir pienākums norādīt precīzu un pilnīgu informācija par piegādes vietu (t.sk., durvju kods, stāvs, precīza ēkas ieeja, ja tādas ir vairākas u.tml.). Pārdevējs un kurjers nav atbildīgs par piegādes neizpildi vai kavējumu, ja tas radies Pircēja nepilnīgi vai neprecīzi sniegtas informācijas dēļ.

4. Pircējs nevar mainīt Preču piegādes adresi pēc tam, kad Preču pasūtījums ir apstiprināts.

5. Pircējam ir pienākums pirms preces pieņemšanas pārbaudīt, vai Preču iepakojums nav bojāts. Ja tiek konstatēts iepakojuma bojājums vai citas neatbilstības, tad Pircējam tas ir jānorāda piegādes dokumentā un jāpaziņo par to Pārdevējam.

6. Ja Pārdevējs nevar nodrošināt Pircēju ar pasūtīto Preci, tad Pārdevējam ir tiesības ar Pircēja piekrišanu piegādāt Pircējam citu Preci par ekvivalentu cenu, pretējā gadījumā Pircējam tiek atmaksāta samaksātā nauda par nepiegādāto Preci.

7. Pārdevējam ir tiesības nepiegādāt Preces, ja Pircējs nav veicis pilnu samaksu par Precēm un/vai to piegādi. Preču piegāde pirms samaksas veikšanas neatbrīvo Pircēju no samaksas pienākuma.

8. Ja Pircējs nav sastopams adresē, kādu tas norādījis, vai Pircējs nav sastopams laikā, par ko tam tika paziņots, vai Pircējs neierodas izņemt Preces tam paziņotajā laikā un/vai vietā, tad Sabiedrība un kurjers nav atbildīgs par Preču nesaņemšanu, neizņemšanu un/vai saņemšanas kavēšanu, turklāt šādā gadījumā Pircējam netiek atdota samaksātā nauda par Precēm un to piegādi. Ja Pircējs vēlas atkārtotu piegādi, tad tā tiek nodrošināta par papildu maksu saskaņā ar Interneta veikalā norādīto cenrādi.

9. Sabiedrība nav atbildīga par Pircēja izvēlētā kurjera un/vai ar piegādi saistīto pakalpojumu kavēšanos un/vai neprecizitāti.

10. Pārdevējs neuzņemas atbildību par Pircēja iegādāto šķidro vai citu preču ar augstu mitruma pakāpi, nosūtīšanu ar pakomātiem neatbilstošos laika apstākļos.

Preču piegādes veidi un maksa par piegādi

 • Preču piegāde uz Aptieku (Kristapa Helmaņa ielā 8, Jelgavā). Bezmaksas piegāde.
 • Piegāde Omniva pakomātos visā Latvijas teritorijā. Piegādes maksa EUR 2.99 pasūtījumiem līdz EUR 30.00, pasūtījumiem no EUR 30.00 piegāde ir bezmaksas. 
  (Maksimālie izmēri 38x39x64, svara ierobežojums līdz 30kg)
  *Lietuvā un Igaunijā – piegādes maksa EUR 5,90 pasūtījumiem līdz EUR 60.00, pasūtījumiem no EUR 60.00 piegāde ir bezmaksas.
 • Piegāde ar Venipak kurjerdienestu visā Latvijas teritorijā. Piegādes maksa EUR 4.99 pasūtījumiem līdz EUR 60.00, pasūtījumiem no EUR 60.00 piegāde ir bezmaksas. 
  (Svara ierobežojums līdz 50kg). 
 • Kurjerdienesta piegāde (bez svara un izmēru ierobežojuma): pēc aprēķina.

*Lielām un smagām precēm Universitātes Vetfonds patur tiesības piemērot papildus sūtīšanas maksu.

ATGRIEŠANAS NOTEIKUMI:

1. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā.

2. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

 • Prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta;
 • Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
 • Pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
 • Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
 • Pircējs iegādājies bezrecepšu zāles, medicīnas preces, kurām nepieciešami noteikti uzglabāšanas apstākļi (mitruma, gaismas, temperatūras u.c. ierobežojumi);

3. Atteikuma tiesības izmantojamas, ievērojot LR spēkā esošos likumus, kā arī pārdotās Preces veidu un specifiskās īpašības.

    3.1. Par Atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs paziņo Pārdevējam, aizpildot atteikuma veidlapu, kas iegūstama internetā pēc šādas adreses: https://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-distances-ligumu
Aizpildīto veidlapu Pircējs nosūta Pārdevējam uz e-pasta adresi [email protected]. Pēc aizpildītās atteikuma veidlapas saņemšanas Pārdevējs paziņo Pircējam, ka tas atteikumu ir saņēmis, kā arī informē par pieņemto lēmumu vai lēmuma pieņemšanas laiku.

   3.2. Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas (nodošanas) Pārdevējam, atdot Pārdevējam Preces.
Pēc LR likumdošanas noteikumiem par Distances līgumu punkta Nr. 5.11. ja preci tās īpašību dēļ nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu, Pircējs sedz ar preces atpakaļ atdošanu saistītās izmaksas.

4. Prece jāatgriež:

 • oriģināliepakojumā (iesakām saņemot preci, uzmanīgi atvērt iepakojumu, kurā tā atrodas);
 • pilnā komplektācijā;
 • kopā ar preču pavaddokumentiem (iegādes dokumenti).

 • Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja nav ievēroti preču atgriešanas noteikumi.

5. Samaksāto naudu par atgriezto preci pilnā apmērā Pircējs saņems 14 (četrpadsmit) dienu laikā no rakstveida atteikuma saņemšanas.

    5.1. Pārdevējam ir tiesības aizturēt naudas atgriešanas maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces, no kurām Pircējs vēlas atteikties.

6. Pircējam pašam ir jāsedz ar Preču atpakaļ atgriešanu/nosūtīšanu saistītās izmaksas.

Vispārīgos noteikumus par pircēja tiesībām un pienākumiem lasiet šeit:
https://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=23309