Par mums :: Universitātes Vetfonds

A+
A-

Par Vetfondu

Misija

Nodrošināt veterinārārstus ar vislabāko aprīkojumu, līdzekļiem un zināšanām, lai radītu iespēju sniegt saviem pacientiem vislabāko aprūpi.

Vīzija

Mūsu mērķis ir kļūt par vadošo ASV veterināro preču izplatītāju Baltijas valstīs.

Vērtības

 • Kvalitāte gan servisā, gan produktos
 • Darbinieki - profesionāli veterinārārsti, kas saprot un zina klientu vajadzības
 • Stabilitāte - kopš 1995. gada esam stabili un uzticami sadarbības partneri
 • Pozitīvisms - labvēlīga attieksme pret cilvēkiem un dzīvi

Darbības virzieni

 • Nodrošinām veterinārārstus ar zālēm, instrumentiem, dzīvnieku kopšanas līdzekļiem
 • Organizējam seminārus
 • Veterinārās literatūras izplatīšana
 • Sadarbība ar LLU Veterinārmedicīnas fakultāti

Vēsture

1994. gadā latviešu izcelsmes veterinārārste Liene Dindone ieradās Latvijā un sāka darbu Veterinārmedicīnas fakultātē pasniedzot Mazo dzīvnieku ārstniecību studentiem un lasot lekcijas veterinārārstiem. Redzot toreizējo situāciju kļuva skaidrs, ka Latvijas veterinārmedicīnas attīstībai nepieciešamas gan zināšanas, gan materiālā bāze. Lai to īstenotu tika nodibināta bezpeļņas organizācija „Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Veterinārmedicīnas atbalsta fonds". Sākotnējais uzdevums bija pārveidot VMF aptieku no padomju stila iestādes, kas piedāvā zivju eļļas mucas un Biomicīna maisus, par mūsdienīgu, ērtu aptieku ar plašu zāļu, instrumentu un aprīkojuma klāstu. Pēc vairāku gadu intensīva darba šīs mērķis tika sasniegts un šodien mēs pamatoti uzskatām sevi par labāko veterināro aptieku Latvijā.

Paralēli veterinārārstu apgādei ar zālēm, instrumentiem un piederumiem, tikpat svarīgi bija veterinārārstiem un veterinārijas studentiem radīt iespēju apgūt jaunas zināšanas. Šī mērķa īstenošanai esam organizējuši pasaules līmeņa veterināro speciālistu kursus un lekcijas (H. Tvedten, E. Khun, J. Barkow, L. Thoren, I. Stalis u.c), kā arī Latvijas veterinārārstu dalīšanos pieredzē (E. Juitinovičs, A. Zālītis, S. Skuja, I. Kokina, L.Dindonis, L. Liepa u.c.), un arī Latvijas veterinārārstu studijas ārzemēs (I. Skādule, I. Kokina, S. Skuja, I. Bērziņa).

1999. gadā paralēli aptiekai tika izveidota veterinārā lieltirgotava. Atsaucoties uz kolēģu pieprasījumu par ārstēšanai nepieciešamo zāļu trūkumu, nodrošinām veterinārārstus ar Latvijā nereģistrētām, bet darbam nepieciešamām zālēm, kā arī instrumentiem un aprīkojumu. Pēc klientu pieprasījuma esam meklējuši visdažādākās preces – sākot no specifiska izliekuma ķirurģiskās adatas līdz govju fiksācijas stellēm.

2004. gadā mainoties likumdošanai, saīsinājām nosaukumu uz „Universitātes Vetfonds" SIA saglabājot sākotnējos mērķus un darbības virzienus.

Šo gadu laikā esam organizējuši:

 • Izglītojošas lekcijas un seminārus veterinārārstiem un studentiem.
 • Veterinārārstu kvalifikācijas paaugstināšanu ārzemēs.
 • ASV diagnostikas speciālistu konsultācijas par sarežģītiem gadījumiem un diagnostikas metožu izmantošanu.
 • Veterinārmedicīnas studentu apmācības.
 • Kopā ar LLU VMF vairākas VMF zinātniskās konferences, seminārus un izglītības pasākumus.

Universitātes Vetfonds ir Latvijā viena no vadošajām lieltirgotavām mazo dzīvnieku papildbarību jomā – esam izveidojuši labu, ilgstošu sadarbību ar ASV kompānijām Vetri Science un Thomas Laboratories un turpinām meklēt jaunus produktus, kas nepieciešami Latvijas veterinārārstiem, lai nodrošinātu vislabāko aprūpi saviem pacientiem.