Apauši govīm, jaunlopiem medium :: Universitātes Vetfonds